กลุ่มหมอไม่ทน แถลงการณ์ ไม่ต้องการ อนุทิน คุม สาธารณสุข พวกเราทนมา 4 ปีแล้ว

วันที่ 22 ก.ค.2566 กลุ่มหมอไม่ทน ออกแถลงการณ์ ความว่า พวกเราบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ต้องการที่จะทำงานภายใต้การบริหารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูลอีก 4 ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า นายอนุทินไม่มีความเหมาะสม ไม่มีความเข้าใจระบบสาธารณสุขไทยมากพอ จนก่อให้เกิดความเดือดร้อน

จนไปถึงการสูญเสียชีวิตตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 การกระจายวัคซีน การมีวัคซีนที่ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ การนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์และมีมาตราวัดให้แพทย์ต้องเร่งจ่ายกัญชาให้ได้ตามที่กระทรวงกำหนด การล่าช้าในการให้งบประมาณเพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่สิทธิสุขภาพอื่น จนมีผู้รับบริการหลายท่านได้รับความเดือดร้อน เช่น ไม่สามารถเข้าถึงการทำแท้งปลอดภัยได้

รวมไปถึงการที่ไม่สามารถดูแลบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถอยู่ต่อในระบบ ภาระงานล้น จนมีการแห่ลาออก แต่ได้รับคำตอบจากนายอนุทินว่า ถามตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ เก็บของอย่างเดียว

เราไม่อาจอยู่ภายใต้การบริหารแบบนี้อีกแล้ว พวกเราจึงขอส่งเสียงว่า เราไม่ต้องการนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีก

โพสต์ดังกล่าว