นายอำเภอ โดนด้วย เซ่นจับเลานจ์เมืองแม่สาย หลัง 5 เสือ โรงพัก กับ 2 ปลัด โดนย้ายเมื่อวานนี้

วันที่ 7 ก.ค.66 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ 1172/2566 เรื่องให้ช้าราชการช่วยราชการโดยมีเนื้อหาอ้างถึงมาตรา 32 พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการ 12 ปี 2545 ให้ข้าราชการจำนวน 2 ราย ประกอบด้วยนายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแมสาย จ.เชียงราย ให้ไปช่วยราชการที่สำนักบริการการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง และให้นายจักรินทร์ ตั้งพิพัฒน์ทรัพย์ ปลัดอำเภอแม่สาย (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครอง อ.แม่สาย) ให้ไปช่วยราชการที่กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง โดยคำสั่งให้ทั้ง 2 ราย ไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค.นี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมานายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ได้มีคำสั่ง จ.เชียงราย ให้ย้ายนายจิตรกร ธิวงคเวียง ปลัดอำเภอแม่สาย (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครอง อ.แม่สาย) และนายจักรินทร์ ตั้งพิพัฒน์ทรัพย์ ปลัดอำเภอแม่สาย (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครอง อ.แม่สาย) ให้ไปช่วยงานปกครอง ณ ที่ทำการปกครอง จ.เชียงราย จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สำหรับคำสั่งย้ายครั้งนี้สืบเนื่องจากมีเมื่อเวลาประมาณ 00.30 น.คืนวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาค 5 และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จ.เชียงราย เข้าตรวจค้นสถานบันเทิง 2 แห่ง พื้นที่หมู่ 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย และพบมีหญิงสาวอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าทำงานจำนวน 6 คน โดยมีอายุ 15 - 17 ปี พนักงานในร้านพบสารเสพติด 4 คน นักเที่ยวพบสารเสพติด 5 คน โดยได้ดำเนินคดีกับผู้จัดการร้านถึง 6 ข้อหา ประกอบด้วย "ร่วมกันตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต,จำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด,บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร,บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็ก แสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจาร,จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานระหว่างเวลา 22.00 -06.00 น.,และเป็นนายจ้างที่มีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นลูกจ้างโดยไม่แจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงาน" ทั้งนี้นอกจากฝ่ายปกครองแล้ว พล.ต.ต.ดุลเดชา อาชวะสมิตรกูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย ยังได้มีคำสั่งให้ย้ายนายตำรวจระดับ ผกก.รอง ผกก.สวป.และ สว.สส.รวม 5 นาย ให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ภ.จว.เชียงราย โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิม จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ข่าวโดน ณัฐวัตร ลาพิงค์ ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัด เชียงราย