ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อน สุเทพ

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงนามโดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ตามประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 19 มิ.ย.2566 ซึ่งได้ประกาศให้ น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล ลำดับที่ 27 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น

เนื่องจากศาลอาญามีนบุรี ได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ ที่ อ. 1824/2566 และคดีหมายเลขแดงที่ อ. 1989/2566 เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2566 พิพากษาให้จำคุก น.ส.ณธีภัสร์ เป็นเวลา 2 เดือน และปรับ 4,000 บาท โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี และคดีได้ถึงที่สุดแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.2566 ตามหนังสือศาลอาญามีนบุรี ที่ ศย 300.027(ค)อ5419 ลงวันที่ 26 มิ.ย.2566

ดังนั้น สมาชิกภาพของ น.ส.ณธีภัสร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล ลำดับที่ 27 จึงสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา101 (13) ตั้งแต่วันที่16 มิ.ย.2566

ามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล ได้แก่ นายสุเทพ อู่อ้น เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน

นอกจากนี้ ยังมีประกาศสภาผู้แทนราษฎรอีกฉบับ เลื่อนลำดับนายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปของพรรครวมไทยสร้างชาติ ขึ้นเป็น ส.ส.ใหม่ แทนนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และทำให้สมาชิกภาพของนายพีระพันธุ์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา101 (3)

ทั้งนี้ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 12 ก.ค.นี้ คาดว่า ส.ส.ใหม่ที่ได้รับการเลื่อนลำดับจะเข้าปฏิญาณตนก่อนทำหน้าที่ ทำให้สภาฯ มี ส.ส. ครบ 500 คน และจะร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 13 ก.ค.นี้ ต่อไป