เปิดเซฟ ทรัพย์สิน รังสิมันต์ โรม ตัวจี๊ด ก้าวไกล อู้ฟู่มาก

วันที่ 17 ก.ค. 66 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 100 คน กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. มีผู้ที่น่าสนใจ อาทิ

นาย รังสิมันต์ โรม อายุ 31 ปี พร้อมคู่สมรสชาวอินโดนีเซีย แจ้งมีทรัพย์สินรวมกัน 13,380,781.60 บาท แล้วมีหนี้สิน 6,602,028.18 บาท

นาย รังสิมันต์ โรม แจ้งว่า มีรายการเงินฝาก 5 บัญชี 70,997.75 บาท โฉนดที่ดิน 1 แปลง เขตบางบอน มูลค่า 1,722,000 บาท รายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลังเป็นบ้านเดี่ยว เขตบางบอน มูลค่าปัจจุบัน 4,950,000 บาท รถยนต์ 1 คัน มูลค่า 800,000 บาท แจ้งรายการสิทธิและสัมปทาน ทั้งประกันชีวิต ประกันภัย มูลค่าจากหนังสือที่ขายได้ รวม 306,843 บาท มีสกุลเงินดิจิทัล มูลค่า 63,337.18 บาท และ แจ้งรายการเงินเบิกเกินบัญชี บัตรเครดิต 5 บัญชี รวม 68,532.08 บาท