ปลดฟ้าผ่า ครั้งใหญ่ ทีวีช่องดังฝืนต่อไปไม่ไหว ประกาศเลิกจ้างพนักงาน

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 67 เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา เปิดเผยโดยอ้างอิงข้อมูลจาก แหล่งข่าวในแวดวงสื่อมวลชน เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ โมโน กรุ๊ป เจ้าของช่องทีวีดิจิทัล 29 หรือ MONO 29 ได้แจ้งพนักงานให้รับทราบถึงการปรับโครงสร้างการบริหารงานองค์กรใหม่ ทำให้ต้องมีการบอกเลิกจ้างพนักงานฝ่ายต่างๆ รวมถึงฝ่ายสื่อ จำนวนกว่า 80-90 คน ข้อมูลจากสำนักข่าวอิศรา ระบุโดยอ้างอิงแหล่งข่าวอีกว่า โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการบอกเลิกจ้างพนักงานไปแล้ว จำนวน 40 คน

และในช่วงกลางสัปดาห์นี้ มีการบอกเลิกจ้างพนักงานเพิ่มได้อีก 40 คน ซึ่งการบอกเลิกจ้างพนักงานดังกล่าว มีการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมาย บวกค่าตกใจจากการไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าด้วย ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบข้อมูลของ โมโน 29 เพิ่มเติมพบว่า อยู่ภายใต้บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ในเครือโมโน เน็กซ์ จากระบบ datawarehouse กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 27 ม.ค. 2567

พบข้อมูลล่าสุดระบุว่า มีการแจ้งงบกำไรขาดทุนล่าสุดคือปี 2565 พบว่า

สินทรัพย์รวม 2,882,363,606 บาท

หนี้สินรวม 2,582,277,126 บาท

หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,882,363,606 บาท

รายได้รวม 1,435,058,420 บาท

รายจ่ายรวม 1,341,082,984 บาท

กำไร 11,973,473 บาท

ขณะที่ปี 2562-2564 ประสบกับภาวะขาดทุนมาตลอด โดยข้อมูล จากระบบ datawarehouse กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุดังนี้

2562 - ขาดทุน 259,817,303 บาท

2563 - ขาดทุน 599,878,195 บาท

2564 - ขาดทุน 154,576,545 บาท

อย่างไรก็ตามใน ระบบ datawarehouse กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังไม่มีข้อมูลผลประกอบการในปี 2566 แต่อย่างใด

ที่มา เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา