ด่วน บอร์ดเงินดิจิทัล เลื่อนประชุมอีกรอบ

วันที่ 16 ม.ค.67 ซึ่งมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน มีการพูดถึงการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เพราะรอคำแนะนำจากกฤษฎีกา และ ป.ป.ช. โดย นายภูมิธรรม ชี้ว่า การเลื่อนการประชุม เพื่อรอคำแนะนำที่ครบถ้วนจากทั้งสองหน่วยงาน เพื่อไม่ต้องประชุมหลายครั้งและป้องกันปัญหาหากมีความเห็นต่างกัน

นายภูมิธรรม ยังได้แสดงความคิดเห็นว่า ทุกฝ่ายมีน้ำหนักเท่ากันในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ และรัฐบาลจะพิจารณาความเห็นทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของโครงการ นอกจากนี้ นายภูมิธรรมย้ำว่า โครงการดิจิทัลวอลเล็ตมีจุดประสงค์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและไม่ใช่แค่การแจกเงิน รัฐบาลจึงเน้นย้ำความจำเป็นในการดำเนินโครงการนี้อย่างรอบคอบและตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

นายภูมิธรรม กล่าวว่า รัฐบาลไม่สามารถนิ่งนอนใจต่อสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและจำเป็นต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเป็นหนึ่งในนโยบายที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงาน และยังเน้นว่า ควรใช้ข้อมูลทางวิชาการและความเป็นจริงของสภาพประชาชนในการตัดสินใจและไม่ควรเน้นเพียงการโต้เถียงทางวิชาการ

การประชุม ครม. ยังกล่าวถึงความจำเป็นในการดำเนินนโยบายที่มุ่งเน้นการปรับปรุงเศรษฐกิจและรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้น นายภูมิธรรมกล่าวว่า รัฐบาลมีความยากลำบากในการดำเนินงานเนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ต้องรับมือ และรัฐบาลกำลังพยายามหาทางออกที่เหมาะสมในการรับมือกับวิกฤต

นอกจากนี้ นายภูมิธรรม ยังกล่าวถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเห็นของ ป.ป.ช. และเวลาที่จะได้รับความเห็นนั้น โดยชี้ว่า รัฐบาลจะรอความเห็นจาก ป.ป.ช. ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป อีกทั้ง ย้ำว่ารัฐบาลมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ และจะดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้