ผบ.ตร.แต่งตั้ง จอนนี่มือปราบ รับตำแหน่งใหม่

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามในคำสั่ง ตร. ที่ 51/2567 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งรองโฆษก และคณะทำงานโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เพิ่มเติม) โดยมีการตั้ง จอนนี่มือปราบ นั่งคณะทำงานโฆษกฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ซึ่งมีเนื้อหาใจความดังนี้

ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 252/2566 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566 แต่งตั้งโฆษก รองโฆษกและคณะทำงานโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 658/2566 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 638/2566 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เพิ่มเติม) นั้น

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 จึงแต่งตั้ง รองโฆษก และคณะทำงานโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เพิ่มเติม) ดังนี้

1. พ.ต.อ.อุเทน นุ้ยพิน รองผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 6 เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2.พ.ต.อ.ชนะวรศิณธุ์ ศุภพนารักษ์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นคณะทำงานโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ส่วนการบังคับบัญชา)

3.พ.ต.อ.คมสพัสส์ ทองคำนิธิวิรากุล ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นคณะทำงานโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ส่วนการบังคับบัญชา)

4.ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ ผู้บังคับหมู่ (ป้องกันปราบปราม) กองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เป็น คณะทำงานโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่)

โดยให้มีองค์ประกอบ อำนาจและหน้าที่ เป็นไปตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 252/2566 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ด้าน จอนนี่มือปราบ ก็ได้โพสต์เคลื่อนไหวล่าสุด หลังได้ตำแหน่งใหม่ คือ ทำหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

คักบ่บาดนิ นายดาบจอนนี่ แห่งเมืองอุบล ได้เป็นถึง

คณะทำงานโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้งโดย ผบ.ตร เลย ผบ.ตร ท่านตาถึง มองเห็นถึงศักยภาพที่มีในตัวลูกน้องคนนี้จริงๆ นี่ละที่เขาเรียกว่า นายที่เลือกใช้งานลูกน้องเป็น สุดท้ายก็ผบตร.ที่เล็งเห็น

สุดยอดครับนาย ผมพร้อมลุยทุกข่าวสารครับ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และองค์กรตำรวจเราครับ

นายดาบบ้านเฮา ได้นั่งตำแหน่งที่จะเป็นปากเป็นเสียงต่อประชาชน ตำแหน่งสำคัญของตร. ที่มีกฏหมายระเบียบรองรับ

มาเลยทีนิ ผมพร้อมเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องเฮาทั้งประเทศครับ

ฟ้าดินมีตา ถึงเวลา เสือติดปีกสักที

ผมจะทำเพื่อประชาชน และองค์กร ตลอดจนประเทศชาติครับ